Maatwerk: fysiek of online

Maatwerk: fysiek of online

Pro Circle maakt maatwerk in alle varianten. Voor trainen van sociale vaardigheden gaat de voorkeur uit naar fysiek ofwel “live” trainen in een zaal met groepen van 8-10 deelnemers. Als dit niet mogelijk is kan ook voor een online variant worden gekozen.

Kennisoverdracht leent zich meer voor online-training en onze juridische cursussen kennen allemaal een maatwerk variant online. Ook hebben onze experts creativiteitsworkshops ontwikkeld in een online versie.

Samen met onze partners Academy Lab bouwen we ook online platforms voor de overdracht van kennis op een app/game-achtige manier.

Elke vraag van onze klanten vraagt om een specifieke aanpak om leren leuk en effectief te maken. Precies de juiste aanpak bedenken is onze passie.

Hierna volgen een aantal voorbeelden van maatwerk trainingen