Basiscursus UAV

Contract- en samenwerkingvormen zijn bij het realiseren van projecten en daarna van steeds groter belang geworden. Juridisch bewustzijn van wat er precies van en niet is afgesproken en welke consequenties dit heeft op de projecten is van groot belang. De basis cursus UAV brengt veelal technisch opgeleide medewerkers in korte tijd op de hoogte van relevante kennis voor in de praktijk van het werk.

 

Programma

 • Typen aannemingsovereenkomsten
 • Standaardvoorwaarden
 • Karakter en Uitgangspunten UAV 1989
 • Bestek, definities en onderlinge tegenstrijdigheden
 • Verschillen tussen bestek en werkelijkheid
 • Taken en bevoegdheden directie
 • Verantwoordelijkheden partijen; waarschuwingsplicht
 • Verplichtingen van opdrachtgever en directie;
 • Verwerken en keuren van bouwstoffen
 • Oplevering van een project
 • Aansprakelijkheid voor en na de oplevering
 • Meer- en minderwerk;
 • Andere claims dan meer- en minderwerk;
 • Gevolgen overschrijding bouwtijd
 • Korting
 • Casus aanneming van werk
 • Bespreken van praktijkvoorbeelden

Resultaat:

Tijdens de cursus UAV krijgen de deelnemers inzicht in

 • relevante bepaling uit de UAV
 • welke kernbegrippen een rol spelen op basis van de UAV
 • welke gevolgen de UAV heeft voor handelen of niet handelen op het project
 • hoe praktijkcasussen kunnen of hadden kunnen worden aangepakt

Tijdsbeslag

In totaal duurt de Basiscursus UAV 4 dagdelen verspreid over 2 dagen.