Vergaderen en besluitvorming

In bijna elke organisatie wordt wel gemopperd over de vele vergaderingen en de lengte er van. Inzicht in hoe vergaderingen efficiënt kunnen verlopen en hoe er gestructureerd een gedragen besluit kan worden genomen kan veel ergernis wegnemen. De training vergaderen en besluitvorming zorgt voor nieuwe praktische inzichten die direct kunnen worden toegepast.

Programma

Tijdens de training ligt de nadruk op het verbeteren van de vergadertechnieken. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verschillende doelen van vergaderen
 • Verschillende vormen van vergaderen
 • Het opstellen en vooral managen van een duidelijke agenda
 • Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden tijdens vergaderingen
 • Verschillende manieren om tot een besluit te komen
 • Omgaan met lastige vergadersituaties
 • Praktijksituaties en oefeningen

Resultaat

Tijdens dit onderdeel verkrijgen de deelnemers inzicht in:

 • Handvatten en technieken aanreiken om effectiever en efficiënter te vergaderen
 • Hoe kun je zorgen voor meer structuur en duidelijkheid in vergaderingen
 • Wat moet je doen om te zorgen voor gedragen besluiten en meer doelmatigheid
 • Wat nodig is om daadwerkelijk met het geleerde aan de slag te gaan.

Tijdsbeslag

Een dag training met 2 dagdelen