Basiscursus UAV-GC

Contract- en samenwerkingvormen zijn bij het realiseren van projecten en daarna van steeds groter belang geworden. Juridisch bewustzijn van wat er precies van en niet is afgesproken en welke consequenties dit heeft op de projecten is van groot belang. De basis cursus UAV- GC brengt veelal technisch opgeleide medewerkers in korte tijd op de hoogte van relevante kennis voor in de praktijk van het werk. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die al een basiscursus UAV hebben gevolgd en juist inzicht willen krijgen in de consequenties van de UAV-GC.

 

Programma

 

Korte inleiding aanbestedingsrecht

 • Verschillende aanbestedingsvormen
 • Ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht

Interactieve kennisoverdracht

 • Ontstaan, voordelen, toepassing en terminologie
 • Model basisovereenkomst
 • Vraagspecificatie
 • Controles, vergunningen, beschikkingen en toestemmingen
 • Kwaliteitsborging
 • Planningen en mijlpaaldata
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
 • Opleveren en afrekenen

 

Bespreken van praktijkvoorbeelden

Deelnemers kunnen te voren of terplekke eigen casuistiek inbrengen die zoveel mogelijk wordt gebruikt als leidraad voor de kennisoverdracht.

 

Resultaat:

Tijdens de cursus UAV-GC krijgen de deelnemers inzicht in

 • relevante bepaling uit de UAV-GC
 • verschillen tussen UAV en UAV-GC
 • welke kernbegrippen een rol spelen op basis van de UAV-GC
 • welke andere gevolgen de UAV-GC heeft voor handelen/niet handelen op het project
 • hoe praktijkcasussen kunnen of hadden kunnen worden aangepakt

 

Tijdsbeslag

In totaal duurt de Basiscursus UAV-GC 2 dagdelen verspreid over 1 dag.