Organisatie ontwikkeling

De economie en de markt zijn continu in ontwikkeling. Om als organisatie goed te kunnen blijven meedraaien, is het noodzakelijk om vernieuwend te blijven en adequaat in te spelen op veranderende situaties. Niet alleen aan de hand van doordachte bedrijfsstrategieën, maar ook door middel van een goede en effectieve samenwerking binnen het bedrijf.

Pro Circle is gespecialiseerd in het verzorgen van in-company trainingen voor bedrijven en organisaties. Onze professionele experts proberen door middel van trainingen, opleidingen en coaching positieve veranderingen teweeg te brengen bij mensen en binnen een organisatie.

 

Ontwikkeling van teams en organisatie-onderdelen

Organisatie ontwikkeling

Ontwikkeling van teams en organisatieonderdelen

Als trainingsbureau richt Pro Circle zich bij organisatie ontwikkeling op het oplossen van complexe en dynamische vraagstukken binnen een organisatie. Dit doen wij aan de hand van een uitgebreide en gedetailleerde analyse van de klantvraag. Aan de hand van duidelijke en realistische doelstellingen gaan onze trainers aan de slag met bijvoorbeeld management of projectgroepen. We werken toe naar een sturend en motiverend management en een goede samenwerking binnen teams. Een hechte samenwerking met deelnemers en opdrachtgevers is hierbij onmisbaar, alleen op deze manier zijn we in staat om resultaatgericht te werken aan ontwikkeling.

 

Wij werken intensief samen met partners die beschikken over alle benodigde ervaring, kennis en kunde die daadwerkelijk van belang is voor een organisatie. Hierdoor zijn we in staat om grote en complexe projecten op het gebied van organisatie ontwikkeling verantwoord uit te voeren. Op het gebied van organisatie ontwikkeling zijn onze trainers en associated experts in te schakelen voor diverse trainingen, zoals:

  • Teambuilding
  • Verandermanagement
  • Lean management training

Onze aanpak is gericht op een hechte samenwerking met de opdrachtgevers. Samen met alle teams en/of medewerkers werken we toe naar een blijvende ontwikkeling en verbetering binnen een organisatie. Alleen door samen te werken kunnen we tot een dergelijk resultaat komen.