Online training creativiteit & innovatie

De wereld om ons heen is volop in beweging. Door het corona virus veranderen behoeften van klanten en moeten eigen werkwijzen aangepast worden. Al deze veranderingen vragen om flexibiliteit, slagkracht en een actieve houding. Veranderingen die vragen naar creatieve, innovatieve oplossingen.

 

Module 1   Introductie en basisbegrippen creatief denken

Scherp waarnemen

Associatief denken

Inzetten van verbeeldingskracht

Uitstellen van oordelen

Samenhang tussen creativiteit en innovatie

 

Module 2   Toepassen methodieken aan de hand van casussen

Werken met divergentie tools

Convergentietools gebruiken

Bespreken praktijksituaties

Introductie online tools

Hoe kan ik er mee verder in de praktijk?

 

Resultaat:

  • U heeft zicht op belang van creatief denken en hoe dat te bevorderen
  • U heeft zicht op hoe een creatief proces ingericht zou kunnen worden
  • U kunt een aantal creatieve basis technieken toepassen
  • U heeft kennis van een aantal processen en tools die innovatie bevorderen
  • U heeft een nieuwe visie en energie om veranderingen vorm te geven

 

Tijdsbeslag: 2 modules van 2,5 uur online!