Workshop risicomanagement

Bij het realiseren van projecten en/of plannen is het van belang zicht te hebben op de risico’s en het mogelijk beheersen ervan. De workshop risicomanagement is bedoeld voor functionarissen die direct of indirect met risicomanagement en de gevolgen ervan te maken hebben.

 

Programma

 

Risicomanagement als tool in project- en procesmanagement

In dit blok is er aandacht voor de gekende begrippen en technieken uit projectmanagement en hoe risicomanagement hierop aansluit. Onder andere wordt ingegaan op de relatie met:

 • De projectfasering en de faseresultaten;
 • De beïnvloedbaarheid van een project in de verschillende projectfasen;
 • Afhankelijkheid en relaties tussen fases en actoren;
 • De GOTIK-aspecten;
 • Faalkosten en mogelijkheden om faalkosten te beïnvloeden.

 

Risicomanagement in de praktijk

In het tweede blok staat ‘risicomanagement en hoe je dit in de praktijk kan toepassen’ centraal:

 • Wat is een risico?
 • Het inventariseren van risico’s (en eventueel rubriceren);
 • Kwantificeren van risico’s;
 • Oorzaak en gevolg van een risico;
 • Maatregelen ten aanzien van risico’s;
 • De kosten-/batenafweging in risicomanagement;
 • Het implementeren van maatregelen.

 

Resultaat:

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers inzicht in

 • wat risicomanagement inhoudt
 • welke kernbegrippen een rol spelen bij risicomanagement
 • welke faseringen en rollen voor kunnen komen in een risicomanagement proces
 • hoe het proces van risicomanagement kan worden ingevuld en aangestuurd.

 

Tijdsbeslag

In totaal duurt de workshop Risicomanagement 4 dagdelen verspreid over 2 dagen.