Onderhandelen, probleemanalyse & conflicthantering

Steeds meer functionarissen komen met opdrachtgevers, onderaannemers of leveranciers in onderhandelingssituaties. Het adequaat omgaan met belangen met behoud van de relatie is een kunst op zich. Kennis van onderhandelingsmogelijkheden, effectief analyseren van problemen als die zich voordoen en liefst conflicten voorkomen zorgt voor betere resultaten.

Programma

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Verschillende fases in onderhandelingen
  • Belemmerende en bevorderende factoren
  • Inzicht in eigen stijl en de effecten er van
  • Onderhandelingsstrategieën en effectiviteit
  • Analyseren van problemen/conflicten

(soorten, ontwikkeling, structuur)

  • Persoonlijke conflictstijlen en verschillende rollen

Resultaat

Tijdens dit onderdeel verkrijgen de deelnemers inzicht in:

  • de fasering in onderhandelingsprocessen
  • de eigen stijl van onderhandelen en de effecten ervan
  • hoe je conflicten en het ontstaan ervan kunt analyseren en liefs voorkomen
  • ontwikkelkansen en valkuilen in eigen stijl en gekozen rol

Tijdsbeslag

Twee dagen aaneengesloten inclusief tussenliggende avond