Leiderschapsstijlen in teams

Het besturen van multidisciplinaire teams en organisaties vraagt om het herkennen van stijlen en typologieën. Door het herkennen van typologieën en het aansturen op basis hiervan wordt de effectiviteit van het team en de organisaties vergroot. Doel is door het verder ontwikkelen van leiderschap de teamprestaties verder te optimaliseren.

 

Programma

Thema’s die in de training aan de orde kunnen komen zijn:

 

 • Herkennen van stijlen en profielen (zelf en anderen)
 • Gevolgen voor het aansturen/coachen van en samenwerken met verschillende stijlen en profielen
 • Sterke kanten en uitdagingen van eigen profielen
 • Gebruiken en verder ontwikkelen sterke kanten van leiders en teamleden
 • Inzien en omgaan met valkuilen en uitdagingen voor de verschillende typologieën
 • Verbeteringen leren benutten als kansen

 

Resultaat

De volgende resultaten zijn te verwachten:

 • Inzicht in de al aanwezige leiderschapskwaliteiten en de verder te ontwikkelen competenties op dit gebied;
 • Inzicht in eigen stijlen & rollen en de ontwikkelingsmogelijkheden daarin;
 • Toegenomen kennis bij de deelnemers omtrent vergroten van de effectiviteit van het team;
 • Een hechtere groep (leidinggevenden) die met een opener stijl communiceren en samenwerken.
 • Toename van energie en motivatie om vervolgstappen te zetten en resultaten te boeken.

 

Tijdsbeslag

Twee dagen aaneengesloten inclusief tussenliggende avond