Leiderschap: De kunst van het leidinggeven

De effectiviteit van een organisatie hangt nauw samen met de persoonlijke effectiviteit van de leidinggevenden. Zij vervullen in het bedrijf een cruciale rol. Het tonen van leiderschap wordt door iedereen gewenst maar hoe doe je dat?

Denkbeelden met betrekking tot het gedrag in organisaties staan in de belangstelling door snelle veranderingen in de samenleving. Hierdoor treden veranderingen op in het den­ken over de organisatie en de wijze waarop mensen daarbij betrokken zijn. Aan de hand van diverse invalshoeken wordt de eigen organisatie, het sturing geven aan communicatie en de eigen rol van de leidinggevenden nader beke­ken.

Programma

Tijdens de training komen onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde:

 • De organisatie als werktuig:
 • manieren van denken en doen
 • Veranderingen in organisaties en mensen
 • Sturing geven aan mensen:
 • talentenbeheer en communicatie
 • omgaan met kritiek
 • Persoonlijke kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën:
 • eigen vaardigheden.

Resultaat

Tijdens dit onderdeel verkrijgen de deelnemers inzicht in:

 • de ontwikkeling van organisatiegedrag
 • het verband met de communicatie door leidinggevenden
 • de eigen stijl van leiderschap
 • ontwikkelkansen en valkuilen

Tijdsbeslag

Twee dagen aaneengesloten inclusief tussenliggende avond