Over ons

Pro circle

Pro Circle is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verzorgen van in-company maatwerk trainingen voor bedrijven en organisaties. In een persoonlijk gesprek wordt veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de daadwerkelijke trainingsbehoefte. Onze doelstelling is om iedere training naadloos aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

De keuze van de trainer is hierbij maatwerk. Wij zoeken een trainer die past bij uw bedrijf en cultuur. Relevante kennis en ervaring in uw branche zijn vanzelfsprekend aanwezig. Onze top trainers scoren gemiddeld een 8,5 of hoger!

 

De Pro Circle aanpak

Door onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen, opleiden en trainen van medewerkers binnen organisaties hebben wij een brede expertise op het gebied van training. Voor iedere klantvraag hanteert Pro Circle de volgende uitgangspunten:

 

01

Onze ontwikkelingstrajecten starten met een peiling van zowel de individuele als de collectieve mogelijkheden en ontwikkelbehoeften.

 

02

Onze programma’s richten zich op het realiseren van zowel collectieve als individuele doelstellingen.

 

03

Onze filosofie is dat een training slechts succesvol is als deze een bijdrage levert aan de resultaten van het bedrijf en een bijdrage levert aan het verwezenlijken van de individuele ontplooiingsbehoefte van de medewerker.

 

Onze werkwijze

In een persoonlijk gesprek met de trainer/trainster wordt de trainingsvraag verder geanalyseerd. Wat is exact de doelstelling van de training, wat is de cultuur binnen het bedrijf, hoe ziet de doelgroep eruit, welke ervaringen hebben zij al met het trainingsonderwerp? Hoe is het draagvlak voor de training en welke eisen worden er aan de trainer/ster gesteld?

 

Pro Circle maakt een (eerste) voorstel waarin de doelstellingen en resultaten benoemd worden. Daarnaast wordt er een programma voorstel gedaan waarin de te behandelen onderwerpen worden toegelicht en de trainingsvormen worden uitgewerkt. Ook het zorgen voor voldoende ‘borging’ na afloop van de training wordt hierin opgenomen.

 

Samen met de opdrachtgever wordt het voorstel besproken en verder aangepast aan de specifieke wensen en doelstellingen. In overleg wordt een definitieve keuze gemaakt in de tijdsduur en prioriteiten van de te behandelen onderwerpen. Daarnaast wordt er invulling gegeven aan de opzet en inhoud van de rollenspellen en praktijksituaties.

 

In nauw overleg met de opdrachtgever wordt er een planning gemaakt voor het trainingstraject. ’s Ochtends, ’s middags en/of ’s avonds trainen behoort tot de mogelijkheden. Ook meerdaagse trainingen met overnachting kunnen worden georganiseerd. In samenspraak met de klant wordt een geschikte locatie gezocht.

 

Tijdens het trainingstraject is er nauw contact tussen Pro Circle en de opdrachtgever. Iedere trainingssessie wordt aan het eind (schriftelijk) geëvalueerd. Tijdens het trainingstraject vindt tevens een tussentijdse evaluatie plaats met de opdrachtgever. Waar nodig kan worden bijgestuurd en aangepast.

 

Na afloop van het trainingstraject vindt er een eindevaluatie plaats. Hierin worden zowel de collectieve als individuele doelen van de deelnemers besproken. De uitgewerkte tussentijdse evaluaties worden hierin ook meegenomen.

 

Onze ervaring is dat deelnemers de neiging hebben om terug te vallen in hun ‘oude’ gedrag. Een training heeft dan ook alleen effect als er wordt gewerkt aan borging van het geleerde. Graag denkt Pro Circle hierover mee. Dit kan in de vorm van individuele coaching, training on the job, het benoemen van de rol van de leidinggevende of het organiseren van vervolgsessies. Alleen dan werk je aan een blijvende ‘verandering’!

 

Oprichters

Nico Zwarts

Nico Zwarts heeft als grondlegger volop bijgedragen aan het succes van Pro Circle! Hij geniet inmiddels van zijn welverdiende pensioen.