Leiderschap op afstand

Contact hebben en houden met medewerkers die je niet of nauwelijks live ziet is in deze tijd een extra uitdaging. Verbinding, inspiratie en motivatie stimuleren is nodig om binding te houden en eenzaamheid te voorkomen.

Leidinggevenden trainen we daarom in de noodzakelijke leiderschapsvaardigheden om te kunnen zorgen voor binding, motivatie en inspiratie van de medewerkers. Juist in de tijd van thuiswerken zijn door het samenwerken en communiceren op afstand andere vaardigheden nodig om op een positieve manier aan te sturen en te coachen.

 

Programma

 

Dagdeel 1: Nabijheid op afstand, hoe doe je dat?

In een training van 1 dagdeel van circa 3,5 uur komen de navolgende thema’s aan de orde:

 • Nabijheid of afstand: wat is het verschil en hoe ga je ermee om?
 • Wat hebben we nodig: sturen op motivatie en vaardigheid!
 • Coachend leiderschap: van oplossen naar laten oplossen volgens de GROW-methodiek.
 • Praktijkopdracht voor de tussenliggende periode (voer 1 of meerdere gesprekken volgens de afgesproken methodiek)

 

Tussentijdse coaching:

Iedere deelnemer krijgt een uur individuele coaching on-line via MS Teams om de voortgang van de praktijkopdracht te bespreken. Er wordt gekeken naar wat al goed ging en wat nog aandacht vraagt in de volgende sessie. Tevens wordt een kleine voorbereidingsopdracht besproken voor dagdeel 2.

Dagdeel 2: Motivatie op afstand

In een training van 1 dagdeel van circa 3,5 uur komen de navolgende thema’s aan de orde:

 • Van controleren naar motiveren: De kunst van het waarderend motiveren.
 • Zoek het lichtknopje: Waar zit de drive van jou als leidinggevende en van je medewerker?
 • RET je medewerker: hoe buig je belemmerende overtuigingen om?
 • Beschrijf je situatie
 • Beschrijf je gedrag en gevoel erbij
 • Beschrijf je gedachten
 • Beschrijf je gewenste gedrag
 • Daag ineffectieve gedachten uit
 • Vervang ineffectieve gedachten door effectieve gedachten
 • Check of het werkt en blijf oefenen

 

De trainingen ook online uitvoeren is mogelijk indien Coronamaatregelen “live” trainen onmogelijk maken.

Tijdsbeslag

Twee losse dagdelen met een tussentijd van circa 4-6 weken

Resultaat

Inzicht in eigen stijl van leidinggeven op afstand, het effect op anderen en eventueel gewenst nieuw gedrag.