Management ontwikkeling

Niet iedereen is zomaar in staat een organisatie succesvol aan te sturen. Dit vereist veel kennis, kunde en kwaliteiten van het management. Men verwacht van het management een duidelijke koers, een heldere visie en een bedrijfsstrategie die gemakkelijk kan worden overgebracht op de medewerkers. Inzicht in bedrijfsdoelstellingen is hierbij onmisbaar.

Wilt u de processen en kwaliteit van uw organisatie verbeteren? Het beste uit de medewerkers halen? Pro Circle biedt management ontwikkeling training op maat met maar één doel: echt leiderschap.

 

Intakegesprek

Aan de hand van een intakegesprek worden duidelijke doelstellingen vastgesteld en wordt de aanpak voor de management training verder uitgewerkt. Onze filosofie is dat een training slechts succesvol is als hij een bijdrage levert aan de resultaten van het bedrijf. Ieder management heeft een eigen karakteristiek, sterke kanten en uitdagingen.

In de training worden strategieën aangedragen om het aansturen van de afstemming, stroomlijning en samenwerking in het managementteam zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden.

 

Management training

In een management training leren de deelnemers om nog effectiever leiding te geven. De training is altijd een combinatie van theorie en praktijksituaties die worden aangedragen door de deelnemende organisatie. Aan de hand van deze praktische voorbeelden zijn de trainers en associated experts van Pro Circle in staat om resultaatgericht te werk te gaan. Zo wordt er uitgebreid aandacht gegeven aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de eigen stijlen en rollen binnen het management. Door coaching van de trainer en feedback en samenwerking van de onderlinge deelnemers wordt gewerkt aan:

  • Het ontwikkelen van leidinggevende capaciteiten
  • Het creëren van een grotere slagvaardigheid
 

De kwaliteiten van managers zijn immers essentieel om organisatiedoelen te bereiken. Bedrijven die erin slagen het aanwezige talent te ontwikkelen, kunnen rekenen op hogere winstcijfers. Na afloop van de management training zijn de deelnemers in staat om, vanuit de verworven kennis en inzichten, effectief leiding te kunnen geven aan de organisatie.