Tenderteams, innovatie & creativiteit

Afhankelijk zijn van grote tenders zorgt voor risico’s maar ook voor kansen. Juist op creatieve en innovatieve manieren kijken naar wat kan worden aangeboden biedt echt grotere kansen op het aannemen van het werk. De training tenderteams, innovatie & creativiteit helpt tenderteams om op een andere manier te kijken naar dat wat wordt gevraagd. Een unieke aanbieding die anders is dan de collega’s kan dan veelal worden gedaan.

 

Programma

Aan de hand van een concrete tender wordt een training georganiseerd, die wordt uitgevoerd door een specialiste in creativiteit en innovaties. Meerdere tenderteams van collega-bedrijven in bouw en aanverwante bedrijven zijn door haar met succes getraind.

 

Na een korte inleiding waarin de basisbegrippen rondom creativiteit aan de orde komen wordt direct gewerkt aan een concrete casus. Thema’s die in de inleiding kort naar voren komen, zijn:

 • Wat verstaan we onder innovatie en creativiteit?
 • Het vergroten van inzicht en vaardigheden met betrekking tot creativiteit.
 • Het samen creëren van een creatief klimaat; bouwstenen
 • Bevorderen dan wel remmen van creativiteit
 • Het inoefenen van creativiteitstechnieken a.d.h.v. bedrijfseigen vraagstukken
 • Het faciliteren van ideeënsessies bij tenders of integrale projecten
 • Het belang van innovatie;
 • Het innovatieproces en het belang van creativiteit en teamvorming hierbij;
 • Aan de hand van een actuele en concrete tender wordt het belang en de meerwaarde van een creatieve sessie geïllustreerd en gefaciliteerd.

 

Resultaat

De deelnemers verkrijgen inzicht in:

 • Basisbegrippen rondom innovatie en creativiteit
 • Eigen mogelijkheden om creatief en innovatief naar tenders te kijken
 • Hoe nieuwe en verrassende ideeën kunnen worden gegenereerd door elkaar de ruimte te geven
 • Hoe een proces van innovatie en creativiteit kan worden gestimuleerd in een team/organisatie
 • Hoe kennis direct kan worden toegepast aan de hand van een concrete tender
 • Hoe je door inzicht in en het toepassen van creativiteitstechnieken en innovaties het succes van tenderteams kunt vergroten.

 

Tijdsbeslag

Een training van 2 dagen aaneengesloten inclusief tussenliggende avond.