Herkennen & omgaan met werkdruk

Werkdruk en stress spelen in veel organisaties een grotere rol dan voorheen. Voor leidinggevenden is het van belang werkdruk te herkennen en te weten hoe er mee om te gaan. Uitval van (ook steeds jongere) collega’s door werkdruk neemt nog steeds toe. De training herkennen en omgaan met werkdruk geeft inzichten en handvatten waarmee direct gewerkt kan worden.   

Programma

Het programma van deze training ziet er als volgt uit

 • Inleidende oefening (werkvorm Kahoot-quiz) over factoren van werkdruk, stress en overspannenheid
 • Oefening ‘In gesprek met’; nu de oorzaken en factoren allemaal benoemd zijn, gaat het gesprek in duo’s over de achtergrond en/of veroorzaker van de factoren. Wat herkennen de leidinggevenden bij zichzelf en de ander?
 • Korte uitleg over ieders belemmerende overtuigingen of valkuil om zo goed je best te moeten, doen, aardig gevonden te willen worden, hard te werken, enz. Hoe herken je ze en hoe buig je ze om?
 • Oefening ‘Wat is jouw belemmerende overtuiging’; welke van de vijf herken jij bij jezelf? Wanneer steekt die de kop op?
 • Oefening ‘Belemmerend wordt stimulerend’; in duo’s ombuigen van belemmerend naar een stimulerende overtuiging
 • Oefening ‘Help ombuigen’; aan de hand van eigen ervaring
 • Practice what you preach; hoe herken jij de symptomen en ga jij als leidinggevende het gesprek aan over werkdruk, stress, overspannenheid en burn-out met je medewerker?
 • Oefening ‘Het gesprek zonder stress’; hoe laat je je medewerker benoemen wat er aan de hand is? Van werkdruk tot burn-out…
 • Oefening ‘Help ombuigen, samen met je medewerker’; hoe help je de belemmerende overtuiging om te buigen, samen met je medewerker?
 • Inventarisatie van leerpunten en persoonlijk plan van aanpak

 

Resultaat

De voornaamste resultaten van de training zijn:

 • Inzicht in de begrippen werkdruk, stress, overspannenheid en burn-out
 • Inzicht in de achterliggende oorzaken en factoren die een rol spelen bij voorgaande begrippen
 • Kijk op de eigen rol en verantwoordelijkheid bij bespreekbaar maken of laten zijn van “lastige onderwerpen”
 • Begrip van noodzakelijke veranderingen en de eigen rol daarin
 • Leren herkennen van signalen en hoe hiermee om te gaan

 

Tijdsbeslag

Deze training bestaat uit 2 trainingen van 1 dag met 6 weken er tussen.