Training feedback geven en beoordelen

Als mensen en organisaties zich willen blijven ontwikkelen dan is feedback geven en beoordelen onmisbaar. Medewerkers dienen zich immers te blijven ontwikkelen om aansluiting te houden bij wat de organisatie en de markt vragen. De training feedback geven en beoordelen geeft inzichten en handvatten om mee te werken in de praktijk.

 

Onderwerpen die aan de orde komen

 • Het geven en ontvangen van feedback
 • Het vertalen van competenties in aanwijzingen voor gedrag
 • De opbouw en verschillende fases van een feedback/beoordelingsgesprek
 • Feedback leren geven aan verschillende soorten mensen en gedrag
 • Hoe om te gaan met weerstanden wrijvingen
 • Van een aanvallende naar een helpende stijl
 • Hoe sluit ik het gesprek positief en meetbaar af?
 • Opstellen persoonlijk actieplan
 • Oefenen praktijksituaties

 

Te verwachten resultaten

 • Kennis van de kernbegrippen rondom feedback geven en beoordelen
 • Effectief een beoordelingsgesprek kunnen voeren, waarbij helder en eenduidig de goede, maar ook de te verbeteren kanten van het functioneren van de medewerker aan bod komen
 • De deelnemer kan na de training zakelijk feedback geven met behoud van de onderlinge relatie.

Tijdsbeslag

De training Feedback geven en Beoordelen bestaat uit drie dagdelen training.

 

Een trainingsdag van twee dagdelen en een terugkomdagdeel na circa 3 weken.