Peter de Haan

 

Peter de Haan is één van de weinige bouwadvocaten die zowel doctor in publiek bouwrecht als cum laude afgestudeerd ingenieur is. 

Peter is sinds 2008 dé bouwadvocaat met een technische achtergrond, die projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, architectenbureaus en gemeenten bijstaat in vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken.

Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt bij de bouwunit van de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, en bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Peter is redacteur en auteur van het gerenommeerde Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht. Ook zal hij de bouwregelgeving uitleggen in Tekst & Commentaar Omgevingswet.

Bij Pro Circle wordt Peter ingeschakeld voor maatwerk cursussen of workshops op het terrein van publiek bouwrecht, zoals over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarbij heeft hij bijzondere aandacht voor de praktische consequenties van de wijzigingen voor de bouw.