Persoonlijk Leiderschap: best lastig?

In de huidige arbeidsmarkt is binden en boeien van medewerkers dringend noodzakelijk. Een belangrijke factor hierin is volgens velen persoonlijk leiderschap. Toch hebben veel managers/leidinggevenden moeite met persoonlijk leiderschap. Enkele ideeën over hoe dit zou kunnen komen:

  • Leiderschap is al moeilijk genoeg en heb je niet automatisch
  • De geïndividualiseerde samenleving met kortere werkverbanden maakt werkrelaties onpersoonlijker
  • Iemand een persoonlijk kaartje sturen of bellen voor een verjaardag is vervangen door een melding op Instagram of Facebook; uitwisselen hoe het eigenlijk gaat is hierdoor vervallen
  • Instagram en Facebook laten alleen ieders hoogtepunten zien; over verdriet en ellende communiceren we aanmerkelijk minder en/of onpersoonlijker
  • Corona en thuiswerken hebben gezorgd voor meer (werk) relaties op afstand, waardoor binding en loyaliteit aan organisatie en collega’s minder zouden kunnen ontwikkelen
  • Online meetings in plaats van fysieke vergaderingen zorgen voor “functionele ontmoetingen”; uitwisselen hoe het gaat voor of na de vergaderingen is hierdoor komen te vervallen

Leidinggevenden bepalen door voorbeeldgedrag de cultuur van de organisatie en de stijl van leidinggeven/leiderschap. Persoonlijk leiderschap heb je niet vanzelf en kun je voor een deel leren of verbeteren. Wil je in jouw organisatie aandacht besteden aan Persoonlijk Leiderschap neem dan contact op via www.procircle.nl