Met Pro Circle cursus goed voorbereid op inwerkingtreding Omgevingswet

Op 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Hiermee is een einde gekomen aan een langer lopend proces en kan met de voorbereidingen worden begonnen.

Pro Circle heeft een incompany cursus op maat die al door verschillende aannemingsbedrijven wordt afgenomen.

Inhoud

In verband met de samenhang met andere wijzigingen gaat de cursus ook in op wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en op de Wet Kwaliteitsborging Bouw.

Ochtend
– Inleiding Omgevingswet
– De knip
– De omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
– De omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit
– Vergunning vrij bouwen
– Het omgevingsplan
– Overgangsrecht; hoe verder de komende tijd?

Middag
– Inleiding Wijzigingen Burgerlijk Wetboek

– Verborgen gebreken
– Waarschuwing
– Opleverdossier
– Inleiding stelsel van kwaliteitsborging
– De bouwmelding
– Tijdens de bouw
– Gereed melding
– Handhaving

Dit programma kan in overleg op maat worden ingevuld. Deelnemers kunnen ook thema’s of casussen aangeven (tot 2 weken van tevoren) die dan worden opgenomen in het programma.

Neem contact op via ons contactformulier of bel 010 227 0063

#omgevingswet definitief in werking #incompany #cursus