Inspiratie toverwoord voor succesvolle veranderingen

Slechts twee op de vijf organisaties in Nederland zijn er het afgelopen jaar in geslaagd koerswijzigingen op succesvolle wijze door te voeren. Volgens een onderzoek van Yacht heeft dit voor een groot deel te maken met de leiderschapsstijl.

Voor een groot deel zijn succesvolle veranderingen toe te schrijven aan de stijl van leidinggeven die vooral inspirerend moet zijn. Toch wordt bij 40 procent van de grotere bedrijven in Nederland de directieve leiderschapsstijl gehanteerd, terwijl uit onderzoek is gebleken dat dit niet tot de gewenste en veranderingen leidt.

Wat werkt dan wel?

De succesvolle leiders zijn zij, die een heldere koers weten uit te stippelen, deze weten te vertalen voor de medewerkers en hen vervolgens weten te inspireren. Dit blijkt uit het onderzoek naar het effect van leiderschapsstijlen op de wendbaarheid van een organisatie.

De leider moet dus inspireren, maar ook aandacht hebben voor de medewerkers. In de praktijk wordt hier echter weinig op aangestuurd, omdat onderdelen als kostenbeheersing en klanttevredenheid in deze tijden belangrijker worden geacht. Een manager komt dus niet toe aan zaken die er te doen om zelf succesvol te zijn.
“Wil de top van het bedrijfsleven hun organisaties laten overleven, dan moet deze zelfde top goed opletten. Een wendbare organisatie, die noodzakelijk is voor de continuïteit, vraagt om inspiratie en transparantie. Dit staat wel haaks op de leiderschapsstijl die in de huidige turbulente tijden wordt gehanteerd, namelijk directief leiderschap.” aldus Dick Koopman, directeur bij Yacht.

Succesvol leiderschap valt te leren

Om als organisatie wendbaar en dus succesvol te zijn, is inspirerend leiderschap een voorwaarde. Medewerkers verdienen aandacht en moeten betrokken worden in de organisatie: dat stimuleert het creatief denken over de toekomst van het bedrijf en bevordert niet alleen het welzijn van de medewerker, maar ook de kwaliteit en kwantiteit van productie of dienstverlening.
Pro Circle biedt trainingen aan op het gebied van leiding geven en verandermanagement. Wilt u meer weten over wat deze trainingen voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op.