Volgens Rafaël van der Vaart hebben niet de beste spelers, maar heeft het beste team dit jaar gewonnen. Wat maakt een team dan zo sterk?

In de basis moet er bij alle teamleden natuurlijk wel voldoende kwaliteit zijn om de taak uit te oefenen, maar dan heb je nog geen team.

Kernkwaliteiten van een goed team:

  • Heldere doelen en gedeelde ambities
  • Ieder lid weet zijn taken en die van de anderen
  • We steunen elkaar in alles, ook als het wat minder gaat
  • Alle teamleden zijn even belangrijk (ook invallers, ondersteuners, dienstverleners)
  • Samenwerken kun je nooit alleen!
  • Hard werken doen we met en voor elkaar
  • Feedback mag hard, maar moet respectvol zijn
  • Successen en teleurstellingen delen we samen
  • In elke situatie is zorgvuldig communiceren het belangrijkste

Met plezier trainen we teams in samenwerken en communiceren. Wil je er meer over weten? Bel of mail ons dan.

Veel succes met je team!

Jorrit Rogaar en Hans Schreudering

www.procircle.nl